Ruissalon Telakka Alfons Håkans Oy:lle

Turun Veneveistämön (Ruissalon Telakka) tilat ja alue vuokrattu Oy Alfons Håkans Ab:lle

Ruissalon Telakasta on tarkoitus rakentaa erityisesti klassikkoveneisiin sekä merellisiin palveluihin keskittyvä kulttuurihistoriallisesti merkittävä matkailu- ja tapahtumakohde, jossa telakka- ja satamatoiminnoilla on merkittävä rooli.

Alueelle on ideoitu runsaasti erilaisia käyttömahdollisuuksia, jotka palvelisivat erilaisia kohderyhmiä. Parhaillaan on työn alla laiturialueiden ja laiturien kunnostus tulevaa vieras- ja pienvenesatamaa varten. Tavoitteena on saada satama valmiiksi kesäkaudelle 2017.

Alueen nykyistä tilatarjontaa täydentämään on suunniteltu myös erilaisia toimisto-, koulutus- ja tapahtumatiloja. Omat tilavarauksensa on myös merikeskus Forum Marinumin museoveneiden näyttelyille.

Korkeaa veistämörakennusta on mahdollista käyttää monenlaisten tapahtumien näyttämönsä. Kesällä 2016 Ruissalon Telakkaa elävöittävät muun muassa juhannustanssit sekä Ilmiö- ja H2Ö-festivaalit.

Keskellä Natura-aluetta sijaitsevan telakan on suunniteltu palvelevan jatkossa myös Ruissalossa liikkuvien ulkoilijoiden opastuspisteenä. Ideoita ja mahdollisuuksia erilaisten toimintojen sovittamiseen Ruissalon Telakan yhteyteen hiotaan yhteistyössä Alfons Håkans -yhtiön ja Turun kaupungin kesken.

Lähde: www.ruissalontelakka.fi