Ruotsin saaristoristeilijät Swedish square metres

Saaristoristeilijöiden kuvia on uusittu ja lisätty. Ne avautuvat isompina kuin aikaisemmin. Tässä esitellään vain ne, joista minulla on kuvat.

Toisenlaisia kuvia on löydettävissä näiden sivujen muista osista - ruotsalaisista saaristoristeijöistä  erityisesti Riddarfjärdenin regatoista mutta muualtakin.

 

Images of scerrycruisers, or squaremetres, have been reorganised and improved. Purpose is to show only some pictures of each yacht, which have been photograped. More images are found elsewhere on these pages. 

 

Voiko olla sopivampaa venettä Pohjolan saariston sokkeloihin kuin saaristoristeilijät ? Korkea masto ja isot purjeet sieppaavat heikon saartenvälisen tuulen, kapea pitkä runko on nopea. Mitä siitä vaikka kajuutta on ahdas ja miehistö kastuu kohtuullisessakin aallokossa. Saaristoristeilijöillä purjehtiminen on todella urheilua. Veneet ovat kauniita – rungon ja purjeiden suhde on oikea ja niistä on helppo saada miellyttäviä kuvia.

Saaristoristeilijät syntyivät 1900-luvun alussa pitkän ja sekavan kehityksen tuloksena. Venesuunnittelun kehitystä tuona aikana on oivallisesti kuvattu Pekka Barckin kirjassa Finlands Segeljakter ja Ruotsin Saaristoristeilijäliiton kirjassa The World of Square Metres (katso luetteloa tärkeistä kirjoista).

1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä Itämeren maissa oli useita suuntauksia ja kukin maa kehitteli omia erikoisluokkiaan ja –sääntöjään. Saksaan syntyivät Sonderklass-luokat, tanskalaiset ottivat käyttöön Öregrundssärklass-säännön, Göteborgin Kungliga Segelsällskap´illa oli erikoisluokat A ja B, KSSS loi saaristoristeilijäsäännöt ja Suomessa saatiin aikaan omat erikoisluokat. Lisäksi Suomessa haluttiin panostaa amerikkalaiseen Universal Rule´en. Sekaannusta aiheutti sekin, että suuremmat pursiseurat kehittivät itselleen sopivia ”erikoisluokkia”.

KSSS hyväksyi vuoden 1908 alussa saaristoristeilijäsäännöt ja kun Ruotsin ”erikoisluokkia” hyväksyttiin kansallisiksi luokiksi, olivat saaristoristeilijät sellaisina kuin ne nyt ymmärretään syntyneet.

Suomi harasi vastaan ja sinnitteli omilla erikoisluokillaan ja ”amerikkalaisilla”, mutta vähitellen useat pursiseurat hyväksyivät Ruotsin saaristoristeilijäsäännöt. Lopulta Suomen purjehtijapäivät 1912 päätti hyväksyä osan saaristoristeilijäluokista kansallisiksi kilpailuluokiksi. Suomessa jatkettiin myös erikoisluokkien veneiden rakentamista ja jälkeenpäin veneitä siirreltiin luokista toiseen. Vanhat veneet ovat voineet kuulua moniin luokkiin ja järjestelmiin. Jotkut ruotsalaiset valööriveneet ovat siirtyneet ensin erikoisluokkiin, sitten mitattu johonkin R-säännön luokkaan ja lopulta sijoitettu saaristoristeilijöihin.

Could you imagine a boat more suitable into the Nordic archipelago than a Square metre boat ! High rig and large sails catch even a slight breeze and long, narrow hull gives high speed. The cabin may be cramped and the crew gets seawater showers even in moderate swell but anyway – it´s fun and really sporty to sail a Square metre yacht. Boats are beautiful – the relationships between the size and lines of the hull and sails attract a spectator. It´s often easier to shoot nice pictures of square metres than of the modern GRP houseboats.

The Square metres appeared at the beginning of 1900´s as a result of a long and confusing development period. For detailed clarification, please read descriptions at the Finlands Segeljakter (The Finnish sailyachts) by Pekka Barck, and the book The World of Square Metres (see list of important books).

At the beginning of 1900`s the states around the Baltic sea had numerous trends in boat design and each country developed own specific rules and classes. Germany had different Sonderklass (special classes), Denmark accepted a specific Öregrundssärklass-rule, the Göteborg Kungliga Segelsällskap had special classes A and B, KSSS produced Square metre-rule, and Finland developed rules for several special classes. Finland wished to get the Universal Rule for wider use, because production of the “Americans” had started. More confusion was caused by the large yacht club´s urge to produce their own rules.

KSSS decided to approve the Square metre rules at the beginning of 1908 and when certain Swedish “special classes” were accepted as national classes under this new rule, the Square metres, as we now do understand these boats, were born.

Finland tried to fight back and invested into own special classes and “americans”, but little by little the Square metre-rules were accepted by large yacht clubs. Finally the Square metre rule was accepted at the meeting in 1912. However, parallelt to Square metres the new boats were constructed into the special classes, too. Later on, older boats were transferred into new classes. Some Swedish old 1800-boats have been tranferred into special classes, then measured into some of the R-classes and finally classified as a Square metre-yacht.