Helsingin Veneveistämöitä ja Telakoita

________________________________________________________

Taulu Ourit-saarista

Lindgren-suvulla on muutamia maalauksia Ourit-saarista - kaksi niistä on näillä sivuilla Helsingin telakoita ja veistämöitä osassa. Tämä maalaus on tehty suurin piirtein Iso Pässi-saaren suunnasta. Etualan  Louhi L-11 on Diana, joka rakennettiin Ourit-saarten Lindgrenin telakalla 1948. Omistaja Raine Lindgren oli HSK:n jäsen ja vene oli HSK:n rekisterissä. 

Taustalla näkyy vasemmalla Lindgrenin venevaja ja asuintalo. Oikeanpuoleinen pyöreäkattoinen rakennus on Werner Janssonin ja Arthur-Magnus Petterssonin telakka ja veistämö. Sen tilalle rakennettiin vuonna 1975 nykyinen halli.

Taiteilijaa ei tiedetä, taulu on Lindgrenin suvun omistuksessa.  

MITÄ JA MIKSI ?

Helsingin veneveistämöitä tunnetaan huonosti. Tarvitsin eräästä veistämöstä nopeasti tietoja, mutta en löytänyt niitä. Kysely tuttavilta ei auttanut - veistämöt ovat jääneet veneiden, suunnittelijoiden ja persoonallisten omistajien varjoon. Missä upeat alukset on tehty, ketkä ovat hallinneet puun käsittelyn ?

Jotain sentään tiedetään: kirjat Vator Oy:stä ja Mustikkamaan telakoista (katso lähdeluetteloa) auttavat hieman hahmottamaan Helsingin venetuotantoa. Pekka Barck'in "Finlands Segeljakter" sisältää tietoja joistain Helsingin veistämöistä ja NJK:n, HSS:n, HSK:n ja SPS:n vuosikirjoista löytyy tiedon palasia.    

Hyvä tiedonlähde on Frisk Bris-lehti, joka on ilmestynyt yhtäjaksoisesti vuodesta 1901  lähtien. Lehdessä julkaistiin tietoja uusista veneistä ja vuosittain katsaukset Suomen tärkeimpien veistämöiden tuotantoon.

Veistämöt eivät  suinkaan ole kadonneet Helsingissä, mutta niiden työ muuttunut veneiden kunnostamiseksi ja entisöinniksi. Uusia isoja puuveneitä rakennetaan harvoin, viime vuonna kuitenkin valmistui Suomenlinnassa tykkisluuppi Diana.

Suurempien veistämöiden lisäksi Helsingissä rakennettiin ennen paljon veneitä itselle. Helsingfors Arbetare Segelklubben'in (HASK/HSK) jäsenet erityisesti harrastivat veneiden rakentamista. Erikoisia veneiden rakentajia ovat Helsingin Sementtitehdas Sörnäisissä ja Sörnäisten kuritushuone. Molemmissa on rakennettu useita keskikokoisia moottori- ja purjeveneitä.

Veistämöiden esittely alkaa Helsingin itälaidalta, jatkuu myötäpäivään rantoja pitkin ja päättyy Lauttasaareen.

Tämä ei ole historiallinen tutkimus, vain kokoelma havaintoja ja kuultuja tarinoita