Laivanrakennusta Solovetskin saarella - Shipbuilding on Solovetsk Island

____________________________________________________________________________________

SOLOVETSKIN MERIMUSEOLLA VIENANMERELLÄ on kymmenen vuotta rakennettu kopiota Pietari Suuren laivaston ensimmäisestä aluksesta. Alkuperäinen valmistui Arkangelissa 1693, ja sai nimeksi Pyhä Pietari . Tsaari itse matkusti 1694 aluksella Solovetskin luostarisaarelle. Sen jälkeen laivastoa kasvatettiin lukuisilla aluksilla, joita rakennettiin Arkangelissa, Petroskoissa ja Pietarin lähistöllä.

Tämä kopio, joka on hieman alkuperäistä pienempi,  laskettiin  mereen ja kastettiin monin juhlallisuuksin heinäkuun lopussa.

THE MARITIM MUSEUM of Solovetsky islands, White Sea, has built a copy of the first ship built for the Russian navy in 1693. As well known, the Tsar Peter the Great visited the Netherlands studying shipbuilding, and having returned back, started the shipyard at Archangelsk. This copy is somewhat smaller than the original, but the lines are the same. The ship, Sankt Peter, was launched at the end of July with solemn ceremonies. 

Veistämöllä korjattiin myös alkuperäistä Vienanmeren kalastusvenettä. Veneessä ei ole käytetty nauloja vaan vitsaksia, joilla laudat on kiinnitetty toisiinsa. Tätä menetelmää on käytetty kaikkialla ennen naulojen keksimistä; se on joustava mutta tiukka sidos, joka vaatii kuitenkin huoltoa, niinkuin veneet yleensäkin.

This boat is a traditional White Sea fishing boat, which was repaired by original methods. No nails have been used, the boards are fixed by sewing method.