Hajalaukauksia keväällä 2017 Some sporadic shots at spring 2017