LÄHTEET

Anne Ala-Pöllänen: Vator – Puoli vuosisataa veneitä ja moottoreita. Vator Oy, Hollola 2005.

Pekka Barck: Finlands segeljakter. Litorale Oy, Jyväskylä 2003.

Leon Basilier: Moottoriveneet ja venemoottorit Suomessa ennen 30-lukua. SMK/FMK vuosikirja 1994.

Bo Eklöf: Muistikuvia viideltä vuosikymmeneltä.Telva Oy 50 v. Porvoo 1986.

Frisk Bris-lehden numerot  vuodesta 1903 lähtien.

Magnus Hannukainen ja Sebastian Gylling: HSK 1899 - 1999. Oy HSK:n palvelut Ab, Tallinna 1999.

Ilpo Kauhanen: Veneenrakentaja Eino Antinoja. Kustantajat Sarmala Oy, Jyväskylä 2004.

Yrjö Kaukiainen, Esko Lehesmaa ja Pirkko Leino-Kaukiainen: Suomalainen Pursiseura 1913 - 1988. SPS 1988, Helsinki.

Rolf Kokkola: På glittrande våg. Helsingfors Segelsällskap 1893 - 1993.

Päivi Kohonen: Mustikkamaan telakat. Kustantaja Laaksonen, Keuruu 2013.

Ingvard Liewendahl, Harald "Affe" Alftan ja Pekka Barck: Sexornas jakt. Finlands 6 mR-förbund.r.f. Helsingfors 1994.

Liisa Lindgren: Elämää Kellosaaren ja Kotkasaaren telakalla. Jouko Lindgren Oy, verkkojulkaisu

Merenkävijät r.y:n vuosikirjat

Nyländska Jaktklubben 1861 - 1911. Helsingfors 1911.

G. Kock: www.porssitieto.fi/yhtiot/index.html

Henrik Ramsay: Sommar och segel. WSOY, Borgå 1947.

Tord Smedslund: NJK 100 år. NJK 1961.

A. I. Walli: Moottorivene. Helsinki 1953.

 

HAASTATTELUT:

Holger Degerman 2008           

Ulf Granström  2015

Risto Kristeri  2015

Eva Lindgren 2015 

Keijo Saarinen 2015

Juha Tiira 2015

Janne Pettersson 2015

Mikael Holmström 2015

Hans Ifström 2015

Hannu-Ilari Nuotio 2015

Nils Häggblom  2015