Hai-veneet Haj boats

Hai vene on ollut samanlainen menestys Suomessa kuin kansanvene oli Pohjoismaissa. Hai-vene syntyi kymmenen vuotta ennen kansanvenettä ja tavoite oli sama: saada yksinkertainen, toimiva vene purjehtivalle kansalle. Saaristoristeilijät, erikoisluokkien veneet ja R-veneet olivat hyviä, mutta liian kalliita ja monimutkaisia purjehduksen opetteluun ja retkipurjehduksiin. Hai-veneen historiasta on paljon kirjoitettu (esimerkiksi www.haipurjehtijat.fi, Christian Illner ja Purjehtivat Klassikot, katso linkkejä).

1920-luvun lopulla haluttiin saada halpa yksityyppivene, joka kelpaisi sekä ratakilpailuihin että retkipurjehdukseen. HSS oli asiassa aktiivinen ja pyysi Gunnar L. Stenbäck´iä suunnittelemaan sopivan veneen. Piirustukset olivat valmiina 1930 ja ensimmäinen vene valmistui vuoden 1931 venenäyttelyyn. Hai-vene täytti odotukset, niitä on rakennettu Suomessa lähes 300 ja viimeisin purjenumeroltaan FIN-291 vuonna 2003. Hai-veneitä on muuallakin, Ranskassa on tehty noin 100 ja Baltian maihin, Saksaan ja USA:n on viety lukuisia.

Hai-purjehtijat ovat aktiivisia, nettisivuilta löytyy paljon tietoa ja kuvia tapahtumisista ja kilpailuista.

Hai-boat (Shark-boat in English) had the same success in Finland as Folkboat had ten years later. Purpose was to develop a practical boat at reasonable costs to increase public interest into sailing. The Square metres, särklass-boats and R-boats were exellent in competitions, but too expensive and complicated for training and cruising. History of the Hai-boat is well documented (e.g. www.haipurjehtijat.fi, Christian Illner and Purjehtivat Klassikot, see links).

At the end of 1920´s wish to find a cheap, simple boat for general use was raised by Helsingfors Segelsällskap (HSS). A group of HSS active members asked boat designer Gunnar L. Stenbäck to develop a suitable boat. The lines were finalized in 1930 and the first Hai-boat was presented to the public at the Helsinki boat exhibition in 1931. The boat was a agreat succee, about 300 have been constructed, and about 100 in France. Lot of boats have been exported into Baltic states, Germany and USA. The latest Hai-boat, with register number FIN-291 in mainsail, was lanched in 2003.

The Hai-boat sailors are very active, which can bee noticed when looking the exellent web-pages.

Hai-veneitä valmistettiin Ranskassa Le Requin-nimisinä. Suomessa on ainakin kaksi Le Requin-venettä.

Hai-boats (Shark-boats) were built in France as Le Requin-boats. At least two French boats exist in Finland.