Luettelo veneistä List of the oldest boats

     Suomen vanhimmat vielä olemassa olevat veneet 

Luetteloon on koottu tiedossa olevia veneitä Suomesta ja myös sellaisia, jotka on tehty täällä mutta nyt ovat muissa maissa, sekä myös niitä jotka ovat valmistuneet muualla mutta ovat nyt Suomessa tai ovat olleet täällä. Joustava määritelmä suomalaiselle veneelle !                                                     22.3.2013

 

                              The oldest still existing Finnish boats

What´s a Finnish boat ? I have used a flexible definition – a boat constructed in the country, or somewhere else but exists now here, or has been here for a significant time but exported to some other country.

________________________________________________________________________________