MOOTTORIVENE - 100 VUOTTA HUVI JA KILPAILUVENEILYÄ

1.9.2020

Uusi kirja moottoriveneestä julkistettiin Helsingin Venemessuilla helmikuussa. Paljon asiaa ja kuvia - loistava lahjakirja kaikille veneilijöille.

MOOTTORIVENE  – 100 VUOTTA HUVI- JA KILPAVENEILYÄ

Kirja on todellinen veneilijän tietopaketti moottoriveneen toistasataa vuotta vanhasta historiasta ja nykypäivästä. Siinä kuvataan moottoriveneen tuloa Suomeen, leviämistä ja yleistymistä, kieltolain vaikutusta veneiden kehittymiseen, salonkiveneiden aikaa, vapaa-ajan lisääntymisen ja kesämökkien yleistymisen merkitystä veneilylle sotien jälkeen, ja lasikuidun ja alumiinin tuloa puun tilalle veneiden rakentamisessa.  Lopuksi katsotaan kristallipalloon ja ennustetaan uudenlaisille moottoriveneille valoisaa tulevaisuutta.  

Teoksessa esitellään erilaisia moottoriveneitä, niiden suunnittelijoita ja rakentajia sekä faktoin että tarinoin ja kuvin. Siinä ei ole veneiden hoidon ja huollon ohjeita, vaan se opastaa lukijan moottoriveneiden mielenkiintoiseen maailmaan.

Kirjan  on toimittanut Jorma Rautapää, ja muut tekijät ovat Nils  Häggblom, Sten Söderblom, Yrjö Klippi ja Kari Wilén. Tekijät ovat kokeneita veneilijöitä ja monilla tavoin mukana venemaailmassa. Kirja on hyvä tiedonlähde kaikille vesillä liikkujille, mainio lahja, mukava lukuelämys ja hieno kuvateos.

 

MOTORBÅTEN - 100 ÅR AV NÖJES-OCH TÄVLINGSBÅTAR

En ny bok om motorbåtar kom ut i samband med Helsingfors båtmässan 2020.

Boken är den verkliga båtmänskans informationspaket om motorbåtens över hundraåriga historia. Den beskriver introduktionen och spridningen av motorbåten i Finland, följderna av förbudslagen på båtkonstruktionerna, tiden för salongsbåtarna, den ökade fritidens och sommarstugornas inverkan på båtlivet efter kriget. Glasfibern och aluminium som byggmaterial beskrivs speciellt i fråga om ersättandet av träet.  Låt oss även se i kristallkulan, vi förutser en strålande framtid för nya motorbåtstyper.

I detta arbete presenteras en mängd olika motorbåtar, deras konstruktörer och byggare, både med fakta och bild. Boken ger ej instruktioner för skötsel och underhåll av båtarna, men det vägleder läsaren in i motorbåtens intressanta värld.

Som huvudförfattare står Jorma Rautapää. Härtill har Nils Häggblom, Sten Söderblom, Yrjö Klippi och Kari Wilén medverkat. Författarteamet är erfaret båtfolk och på många sätt inblandade i motorbåtens värld. Boken är en bra källa till information för alla som rör sig på vattnet, den perfekta gåvan, en trevlig läsupplevelse och ett fint bildverk.