KLASSIKKOVENEIDEN REKISTERI SIIRTYI MUSEOVIRASTOLLE

1.10.2020

Rekisteri on siirretty osaksi Museoviraston Perinnealusrekisteriä vuonna 2020

Klassisille veneille tarkoitettu Klassikkorekisteri sekä kulttuurihistoriallisesti merkittäville veneille tarkoitettu K-merkintä on saatettu alulle Mahogany Yachting Society´n (MYS) ja muiden aktiivisten tekijöiden toimesta vuonna 2011. Rekisteri on siirretty osaksi Museoviraston Perinnealusrekisteriä vuonna 2020.

Tiedot Klassikkorekisteristä, K-raadin jäsenistä, hyväksymisperusteista sekä hakemuslomakkeet löytyvät Museoviraston sivuilta osoitteesta
https://www.museovirasto.fi/fi/palvelut-ja-ohjeet/tietojarjestelmat/perinnealusrekisteri

Jos linkki ei toimi suoraan, mene museoviraston sivuille, valitse tietojärjestelmät ja sieltä perinnealusrekisteri. Täällä ovat ohjeet, lomakkeet ja veneille asetetut vaatimukset.