KULKUVÄLINEIDEN AVUSTUSTEN HAKUAIKA ALKAA LOKAKUUSSA

30.9.2020

Hakuaika alkaa 1. lokakuuta ja päättyy 11. marraskuuta 2020. Hakuohjeet löytyvät täältä.

Museovirasto tiedottaa: Vuoden 2021 avustukset ovat haettavissa marraskuun 11. päivään saakka. 

Mihin tarkoitukseen, millaisille kulkuvälineille? 

Avustusten tavoitteena on varmistaa, että Suomessa säilyy edustava otos raide-, ilma-, maantie- ja vesiliikenteen kansallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kulkuvälineitä käyttökuntoisena. Avustukset myönnetään kulkuvälineen tai sen osan konservointiin, restaurointiin tai rekonstruointiin. 

Avustuksista päätettäessä etusijalle asetetaan Suomessa rakennetut vähintään 50 vuotta vanhat kulkuvälineet. Ulkomailla rakennetulle kulkuvälineelle voidaan myöntää avustusta, jos se on ollut Suomessa käytössä vähintään 50 vuoden ajan. Avustus voidaan myöntää vain sellaiselle kulkuvälineelle, joka on rekisteröity Suomeen tai jonka kotipaikka on Suomessa.

https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/kulkuvalineet

Jos linkki ei toimi, mene tuohon osoitteeseen Museoviraston sivujen kautta..