MUSEOVIRASTON AVUSTUKSET HAETTAVISSA

2.1.2023

Museoviraston avustukset kulkuvälineiden, myös veneiden, kunnostamiseksi ovat haettavina 2.1. - 15.2.2023 välisenä aikana.

Avustukset myönnetään kulkuvälineen tai sen osan konservointiin, restaurointiin tai rekonstruointiin. Myönnettävä avustus voi olla korkeintaan 50 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista.

Avustusta voidaan myöntää myös kulkuvälineiden käytön vaatiman liikenneverkon tai sen osan kunnostukseen ja hoitoon, arvokkaaksi luokitellun perinteisiä kunnostuspalveluja tarjoavan telakan tai veistämön toiminnan kannalta merkittäviksi arvioitujen vanhojen koneiden, laitteiden ja laitteistojen kunnostukseen, tai erityistä asiantuntemusta ja osaamista vaativan restauroinnin, rekonstruoinnin ja konservoinnin suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin, selvityksiin ja julkaisuihin silloin, kun toimenpiteet tuottavat hyviä malleja ja lisäävät tai säilyttävät työalan osaamista. Myönnettävä avustus voi olla korkeintaan 75 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista.

Hakuohjeet löytyvät täältä:  https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset

Avustusta haetaan asiointipalvelussa tai vapaamuotoisella hakemuksella.

Asiointipalvelussa voit

  • täyttää ja lähettää hakemuksen liitteineen
  • täydentää hakemusta
  • vastaanottaa päätöksen
  • hakea muutosta päätökseen
  • tehdä selvityksen

Asiointipalvelu on valtionhallinnolle yhteinen järjestelmä, johon pääsee Museoviraston sivujen kautta ja seuraavien linkkien kautta: https://asiointi.minedu.fi/asiointi/login/chooselogin?virasto=MV

tai täältä  

http://asiointi.okm.fi/asiointi/login?virasto=OKM&lang=sv

Näiden pitäisi johtaa kirjautumiseen, joka tehdään pankkitunnuksilla ja sen jälkeen pääsee varsinaiseen hakemuslomakkeeseen. Kannattaa varata aikaa riittävästi jo sisään kirjautumiseen, sillä systeemi ei ole yksinkertaisimpia.

Mikäli hakija ei voi hakea avustusta sähköisesti, vapaamuotoisen hakemuksen voi lähettää postitse, sähköpostilla tai tuoda Museovirastoon. Hakemuksen tulee sisältää

  • hakijan tiedot (nimi ja osoite, sähköposti ja puhelinnumero sekä pankkitili IBAN muodossa)
  • kuvaus kohteesta ja sen historiasta sekä korjaustarpeesta
  • hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä haettavan avustuksen määrä
  • suunnitelma, josta käyvät ilmi hankkeen toimijat sekä milloin ja miten työt tehdään
  • yksi valokuva kohteesta nykykunnossa ja kaksi valokuvaa osasta tai rakenteesta, johon avustusta haetaan.

Vapaamuotoisen hakemuksen tulee olla perillä Museoviraston kirjaamossa haun viimeisenä päivänä klo 15.00 mennessä. Museoviraston postiosoite on Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki, ja käyntiosoite Sturenkatu 2a, Helsinki.

Jos vapaamuotoinen hakemus halutaan toimittaa sähköpostilla, sen tulee olla perillä osoitteessa kirjaamo@museovirasto.fi haun viimeiseen päivään klo 15.00 mennessä. Hakemus liitteineen saa olla kooltaan korkeintaan 20 MB. Hakijan on syytä tallentaa sekä hakemusviesti että Museoviraston kirjaamon automaattinen vastaanottoviesti.

Tietoja ja ohjeita antaa erikoistutkija Hannu Matikka, hannu.matikka@museovirasto.fi, p. 0295 33 6273

AVUSTUSTA EI SAA, ELLEI SITÄ HAE - ONNEA YRITYKSELLE !